Kalite Belgelerimiz

AnasayfaKalite Belgelerimiz

TSE (TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ ) BELGESİ

TSE, firmamız tarafından üretilen agregaların TS 706 EN 12620 standardında belirtilen özelliklere uygun olmasını temin etmek amacıyla kullanılacak fabrika üretim kontrol sistemini kurmak için alınmıştır.
Firmamızda kaliteyi etkileyen işleri idare eden, yapan ve kontrol eden tüm personel kalite organizasyonu şemasında belirtmiş ve bu şemadaki personelin sorumluluk yetki ve ilişkileri, uygun olmayan özellikte ürün oluşmasının önlenmesi ile ilgili işlemin, varsa kalite sapmalarının belirlenmesi, kaydedilmesi ve giderilmesi amacıyla belirlenmiştir.

CE (AVRUPA NORMLARINA UYGUNLUK ) BELGESİ

CE işareti, ürünün Avrupa ürün mevzuatlarına uygunluğunu gösterir. Firmamız CE işaretini alarak Avrupa Birliği’nin sağlık, güvenlik, çevre ve tüketicinin korunması konusunda oluşturmuş olduğu, “ürün direktifleri” olarak anılan temel gerekliliklere uygun olduğunu göstermiştir.

TS EN ISO 9001:2015 ( KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ )

ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ. TS EN ISO 9001:2015 standardının öngördüğü şartlara uygun olarak bir kalite yönetim sistemi oluşturmuş, dokümante etmiş, uygulamakta, sürekliliğini sağlamakta ve bunun etkinliğini sürekli iyileştirmektedir.
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.
a) Kalite yönetim sisteminin gerektirdiği prosesleri ve ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAH. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ bütün firmasındaki uygulamalarını tanımlamış
b) Proseslerin sırasını ve birbirleri ile etkileşimini tayin etmiş
c) Proseslerin çalıştırılmasının ve kontrolünün etkinliğini sağlamak için gerekli kriterler ve metotları tayin etmiş
d) Proseslerin çalıştırılmasını ve izlenmesini desteklemek için gereken kaynağın ve bilginin hazır bulundurulmasını sağlamış
e) Bu prosesleri ölçmekte, analiz etmekte ve
f) Planlanmış sonuçları başarmak ve prosesleri sürekli iyileştirmek için gerekli faaliyetleri uygulamaktadır.
Bu prosesler, kuruluş tarafından TS EN ISO 9001:2015 standardında belirtilmiş şartlara uygun olarak yönetilmektedir.

TS EN ISO 14001:2015 ( ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ )

Çevre bilincini arttırmayı ve çevrenin korunmasını temel ilke olarak benimseyen ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’de üretilen hizmetin ve gerçekleştirilen faaliyetlerinin, üst yönetimce onaylanan çevre ve kalite politikası ve hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak için Çevre Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ. de tüm bölüm / birimleri ile sistemin sürekliliğini sağlamakta ve geliştirmekte kararlıdır.

TS ISO 45001:2018 ( İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ )

İş Sağlığı ve Güvenliği bilincini arttırmayı ve İş Sağlığı ve Güvenliği’nin korunmasını temel ilke olarak benimseyen ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nde üretilen ürünün ve gerçekleştirilen faaliyetlerinin, üst yönetimce onaylanan İş Sağlığı ve Güvenliği, Çevre ve Kalite Politikası ve hedefleriyle uyum içinde olmasını sağlamak için İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi’ni kurmuştur.
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’de tüm bölüm / birimleri ile sistemin sürekliliğini sağlamakta ve geliştirmekte kararlıdır.
ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nde TS ISO 45001:2018 İSG Standardını karşılayacak şekilde bir yapı kurulmuş ve uygulanmaktadır. Standart firmamızda uygulanmakta olan ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi ve ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’nin dokümantasyon yapıları da göz önüne alınarak dokümante edilmiş ve dokümanlar her 3 standardın zorunluluklarını karşılayacak şekilde hazırlanmıştır.
TS ISO 45001:2018 İSG ve ISO14001 ÇYS sistemleri,
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası
ÇYS Politikası
Planlama
Uygulama Çalıştırma
Kontrol ve Düzeltici Faaliyet
Yönetim Gözden Geçirme
Konularının birbirleri ile etkileşimleri sonucunda sürekli iyileşmeyi sağlayacak yapıda ÖZTAŞOĞLU HAFRİYAT NAKLİYAT TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.’nde uygulanmaktadır.